Saturday, 7 April 2018

五事不可得,五人不可治 (佛典故事)

過去佛陀在舍衛國祇樹給孤獨園弘法時,對比丘開示:「世間上有五件事最不可得。哪五種事呢?
一、應當喪失之物不想失去它,此事不可得;
二、滅盡消亡之法,希望它不滅盡,此事不可得;
三、應當衰老的,希望令其不老,此事不可得;
四、應該患病者,想讓其不生病,此事不可得;
五、應當死亡的,想讓它長生不死,此事不可得。比丘們!這五件事最不可得。無論世尊是否出現於世,喪滅、生、老、病、死等,都是萬事萬物運行的軌則,恆常如是,不會變異、朽敗。無論是發生或是消逝,一切都歸於本然。比丘們!這就是我所說五件最不可得之事。」

「比丘們!應當以善方便,修行五根。是哪五根呢?所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。能夠修行五根,便得證須陀洹果;轉進證得斯陀含果;轉進滅除五種根本煩惱——貪、瞋、癡、慢、疑,證得阿那含果,入於涅槃不再回欲界受生;轉進滅除一切有漏煩惱,證得無漏心解脫、智慧解脫,以自身作證,如實知道自己不再受生輪迴。你們應當以種種方便行門,滅除前所說的五種煩惱,修習五根。比丘們!應當要如是學習。」

比丘們聽聞佛陀教誨後,個個歡喜,依教奉行。

又有一天,世尊教誡比丘們:「世間有五種人無法療治。是哪五種人呢?一、阿諛諂曲的人,不可療治;二、姦邪不正的人,不可療治;三、口出惡語的人,不可療治;四、善嫉妬恨的人,不可療治;五、缺乏感恩回饋之心的人,不可療治。是故比丘們!有這五種人不可療治。」於是佛陀說了此偈:「姦邪惡口人,嫉妬無反復,此人不可療,智者之所棄。」

「諸位比丘!常當學習端正心念,除去嫉妬之心,修習威儀之法,有所言說都不離開佛法;你們應當要有感恩、回饋之心,對於父母的養育之恩,及他人施予的恩惠要能時常憶念。小恩小惠尚且不忘圖報,更何況大恩大德!切莫心懷慳貪,更不可一味地誇耀自己,也不能夠毀謗他人。比丘們!你們應當要如是學習。」

比丘眾聽聞佛陀開示後,心意歡喜,依教奉行。 

典故摘自:《增壹阿含經.卷第二十六.等見品第三十四(六)、(七)》

省思

如來出現於世,為令眾生開示悟入佛之知見,如實示導世間的真實相貌。故《佛說無常經》云:「外事莊彩咸歸壞,內身衰變亦同然,唯有勝法不滅亡,諸有智人應善察。」世間有情,無論富貴貧賤,都有喪滅、生、老、病、死等憂患,沒有任何眾生能夠避免。所以,我們當依如來之教法,端正心念,除去諂曲、姦邪、惡言、嫉妬,淨化身口意三業,證得聖果,進而廣度有情,方不負此生值遇佛法之勝緣。

No comments:

Post a Comment